Laatushop.fi rekisteriseloste voimassa 1.11.2021 alkaen

Rekisterin pitäjä

1. Rekisterin pitäjä

Finn-Hansa / Laatushop.fi
Korvalantie 18
90820

puh. 0405453072, sähköposti [email protected]

3. Rekisterin nimi
Laatushop.fi asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)
Verkkokaupan tilausten toimittaminen ja asiakassuhteen hoito.

5. Rekisterin tietosisältö
Laatushop.fi asiakasrekisteri sisältää asiakkaan nimen ja yhteystiedot sekä muita asiakkuuteen tai muuhun asialliseen yhteyteen perustuvia tietoja, kuten asiakkaan ostohistorian.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteristä ei ole olemassa manuaalista aineistoa. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja.

9. Tietojen tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen: Finn-Hansa/Laatushop.fi c/o Kaikkonen Korvalantie 18, 90820 Kello

TIETOSUOJA

Laatushop.fi on sitoutunut suojelemaan henkilötietojasi ja oikeuttasi päättää itse niiden käytöstä. Tietosuojakäytäntömme noudattaa voimassa olevia lakeja ja asetuksia. Verkkokaupassamme on käytössä asiakasrekisteri, joka noudattaa GDPR tietosuoja-asetuksen normeja. Tiedosto ylläpidetään Izettle -ohjelmistossa, jossa asiakasrekisteri on suojattu.

Tietojen keräys ja käyttö
Jotta voimme käsitellä tilauksesi parhaalla mahdollisella tavalla, tallennamme kaupan kannalta tarpeelliset tiedot kuten puhelinnumerosi ja välitämme ne yhteistyötahoillemme, jotka hoitavat tilausten kuljetuksen. Laatushop.fi ei anna tietojasi kolmansille osapuolille. Kaikki tiedonsiirto ja rahaliikenne on SSL-suojattu, eli kukaan ulkopuolinen ei voi nähdä tietojasi.

Lähetämme myös sähköpostitse tietoja tuotteistamme ja tarjouksistamme tilauksen yhteydessä antamaasi sähköpostiin, mikäli olet sen sallinut. Voit halutessasi milloin tahansa kieltää tietojesi käytön markkinointitarkoituksiin ilmoittamalla tästä asiakaspalveluumme.

Tiedonsaantioikeutesi

Sinulla on oikeus saada kirjallista tietoa siitä, mitä henkilökohtaisia tietoja Laatushop.fi on sinusta tallentanut. Pyynnöstäsi ja niin halutessasi muutamme tai poistamme henkilökohtaiset tietosi. Jos sinulla on kysymyksiä tietosuojasta tai -turvasta, ota meihin yhteyttä: [email protected]

Tietojen säilytysaika

Asiakastietoja säilytetään asiakassuhteen olemassaolon ajan. Asiakassuhde katsotaan päättyneeksi kun asiakas ei ole tilannut tuotteita verkkokaupasta kolmeen vuoteen. Kirjanpidollinen aineisto säilytetään kirjanpitolain mukaisesti.

Sosiaalisen median ikonit

Laatushop.fi -sivustolle käytetään Facebookin ja Instagramin linkkejä. Kun vierailet sivustollamme, nämä ikonit yhdistävät selaimesi ja serverisi suoraan kyseisiin palveluihin. Tällöin nämä palvelut saavat tiedon siitä, että IP-osoitteesi kautta on käyty sivustollamme. Jos olet kirjautuneena sosiaaliseen mediaan ja napsautat kuvaketta, saattaa sosiaalisen median käyttäjätilillesi tallentua tieto, että olet käynyt sivustollamme. Mikäli käytät näitä palveluja, etkä halua palveluntarjoajan keräävän tietoa internetliikenteestäsi, kirjaudu aina ulos sosiaalisen median palveluista ennen kuin tulet sivustollemme. Huomaa, että tämän sivuston tarjoajina emme saa tietoomme asiakkaistamme välitettyjen tietojen sisältöä tai sitä, miten sosiaalisen median palvelujen tarjoajat näitä tietoja käyttävät. Lisätietoa siitä, mitä tietoja linkkien kautta kullekin palvelulle välittyy, saat kunkin palvelun tietosuojaehdoista erikseen.

Laatushop.fi Registry Description valid from 30 April 2020

Registrar

1. Registrar

Finn-Hansa/Laatushop.fi, Korvalantie 18, 90820

tel. 0405453072, e-mail [email protected]

3. Name of the register Laatushop.fi customer register

4. Purpose of the processing of personal data (purpose of the register)Delivery of e-commerce orders and customer relationship management.

5. Information content of the register Laatushop.fi customer register contains the customer's name and contact information, as well as other information based on the customer relationship or other relevant connection, such as the customer's purchase history.

7. Regular disclosures The information in the customer register is not disclosed to third parties.

8. Registry Security Principles There is no manual material on the register. The information is collected in databases that are protected by firewalls, passwords and other technical means.

9. Right of inspection Pursuant to section 26 of the Personal Data Act, the data subject has the right to check what information concerning him or her has been stored in the personal register. The inspection request must be sent in writing and signed to: Finn-Hansa/Laatushop.fi c/o Kaikkonen, Korvalantie 18, 90820 Kello

DATA PROTECTION

Laatushop.fi is committed to protecting your personal data and your right to decide on its use. Our privacy policy complies with applicable laws and regulations. Our online store has a customer register that complies with the standards of the GDPR Privacy Regulation. The file is maintained in Izettle software, where the customer registry is protected.

Data collection and use In order for us to process your order in the best possible way, we store the information necessary for the transaction, such as your telephone number, and pass it on to our partners, who handle the orders. Laatushop.fi does not provide your information to third parties. All data transfer and money transactions are SSL-protected, which means that no third party can see your data.

We will also email you information about our products and offers to the email you provided when ordering, if you have allowed it. You may, at any time, opt out of the use of your information for marketing purposes by notifying our customer service.

Your right of access to information

You have the right to receive written information about what personal information Laatushop.fi has stored about you. At your request and if you so wish, we will change or delete your personal information. If you have any questions about data protection or security, please contact us: [email protected]

Data retention period

Customer information is retained for the duration of the customer relationship. The customer relationship is considered terminated when the customer has not ordered products from the online store for three years. The accounting material is kept in accordance with the Accounting Act.

Social media icons

Links to Facebook and Instagram are used for the Laatushop.fi website. When you visit our site, these icons connect your browser and server directly to those services. In this case, these services will be informed that you have visited our website via your IP address. If you are logged in to social media and click on the icon, your social media user account may have information that you have visited our site. If you use these services and do not want the service provider to collect information about your internet traffic, always sign out of social media services before you come to our site. Please note that as providers of this site, we do not receive information about the content of information provided about our customers or how social media service providers use that information. For more information about what information is provided to each service via the links, see the privacy policy for each service separately.